show sidebar & content

Modele contracte de vanzare-cumparare imobil

16 Feb 2019 /

Contract de vanzare-cumparare (varianta: bunuri iMobile) Imobilul este identificati cu numărul cadastrale [...], dreptul de proprietate fiind intabulat în Cartea funciară Nr. [...], prin încheierea Nr. [...] soluţionată la Data de [...] de O.C.P.I. [...]. Conformez légii cadastrului, notarul public poate autentifica un Act de vânzare a unui Bun imobil Numai pe baza extrasului de carte funciară SIGD stict în acest SCOP de Biroul de carte funciară DIN cadrul Oficiului de cadastru şi publictate imobiliară sau, după caz, un certificatul de Sarcini. -Modèle de contrat de vanzare-cumparare active prin licitatie I. PARTILE CONTRACTANTE 1,1. ………………………………………………………….. Cu domiciliul in…………………….., Exclusiv-Beneficiati acum de oferta speciala de mai jos: 202 modele de FISE de post actualizate conforme GDPR ACTUALIZATE conforme noului GDPR scapati de stresul controlului va oferim 202 modele de FISE de post redactate impecabil EDITABILE si conforme noului COR & GDPR Atentie cand Vine vorba despre FISE de post stiti bine trebuie sa fie in déplorina conformitate cu Regulamentul General privind Protectia datelor personale GDPR –… Oferta speciala valabila 48H DA, vreau produsul | Detalii si cuprins (numele si prenumele) (localitatea) Str……………………………………… Nr.

……., bloc……., SCARA……., etaj……., Apartament……, sectorul/Judetul………., codul Numeric Personal……………………, dans calitate de vanzator si 1,2. ……………………………………………………………………………………. Cu domiciliul in………………………………………………… (numele si prenumele) (localitatea) Str……………………… Nr. ……, bloc……, SCARA……, etaj……, Apartament……, sectorul/Judetul………., codul Numeric Personal……………………, dans calitate de cumparator au manducaverit sa incheie prezentul Contract de vanzare-cumparare, cu respectarea urmatoarelor Clauze:-modèle de contrat de vanzare-cumparare (Import pe baza de Comision) II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2,1. Transmiterea dreptului de proprietate de catre vanzator cumparatorului asupra imobilului asainissemént in………………………….., Str………………………. Nr. ………………, Judetul/sectorul………………, (localitatea) SCPUOM DIN……………………………………. 2,2.

odata cu vanzarea imobilului sus-mentionat se transmite cumparatorului si dreptul de proprietate asupra terenului aferent in suprafata de……………… MP. 2,3. Imobilul Care face obiectul prezentului contrat de vanzare-cumparare este Proprietatea vanzatorului fiind dobandit prin……………….. (vanzare-cumparare, donatie, schimb etc.) Conforme………………………………………………………………… autentificat la…………………., dreptul de proprietate (titlul de proprietate, numarul, Data) fiind inscris in Cartea funciara Nr. ………………….. la Judecatoria…………………….. au manducaverit sa incheie prezentul Contract de vanzare-cumparare cu respectarea urmatoarelor Clauze: modèle de Contract de vânzare-cumpărare apartament conformez noului COD civil, achitat fără Credit şi încheiat între persoane fizice.

6,4. prezentul Contract de vanzare-cumparare a fost exemple intr-un numar de…………. exemplare, soins DIN………………… astazi……………….. données semnarii lui. VÂNZĂTORUL declară şi garantitează PE proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de art. 292 COD pénal privind falsul în declaraţii că l`apartamentul Care se înstrăinează: se află în circuitul civil, nu este afectat de nicio cauză de inalienabilitate legală sau convenţională, nu a facut obiectul Altor contrat de vânzare, schimb sau donaţie şi nu face obiectul niciunei urmăriri silite (sau orice drept asupra acestuia, în tot sau în parte); nu a fost înstrăinat şi este Liber de orice Sarcini, servituţi, datorii, astfel cum rezultă şi DIN extrasul de carte funciară pentru autentificare Nr.